Ünnepi szentmise a jubileum alkalmából

 

2007-ben XVI. Benedek pápa a sárospataki plébániatemplomot bazilika minor – azaz kisbazilika – rangra emelte. 2012. október 19-én Magyarország vatikáni apostoli nunciusa, Alberto Bottari de Castello érsek mutatott be ünnepi szentmisét a bazilikában, az V. évforduló alkalmából. 

Az összegyűlt ünneplőket és legfőképp a nuncius atyát Ternyák Csaba Egri érsek köszöntötte a szentmise elején. Szavaiban kiemelte, hogy milyen nagy ajándék a sárospataki hívek számára a mai nap, hiszen Krisztus földi helytartójával kerülhetnek kapcsolatba a nuncius jelenlétében. Ez az alkalom egyben a „Hit évének” kezdetét is még ünnepélyesebbé teszi a helyiek számára.  

A liturgián közel félszáz pap – latin és bizánci rítusúak egyaránt – vett részt. Az apostoli nuncius számára külön öröm volt, hogy a görögkatolikus atyák, köztük Orosz Atanáz, a Miskolci Apostoli Exarchátus püspöke is jelen voltak. Kifejezte örömét a Szent Erzsébet nővéreinek jelenléte miatt is, akik közel másfél éve telepedtek le a városban. 

Alberto Bottari de Castello érsek szentbeszédében Szent Erzsébet példáját állította a templomot megtöltő hívek elé, aki a hitnek és a szeretetnek példaképe mindannyiunk számára. „Feleség, anya, az Úr Jézus Krisztus szerelmese, aki a szegényekben szolgálta őt, csodálatos példakép.” A szentmise végén a nuncius úr apostoli áldását adta a közel 300 jelenlévőre, majd a helyi plébános atya, Kecskés Attila vezetésével meglátogatta a Szent Erzsébet nővéreket. A délután folyamán a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában találkozott a sátoraljaújhelyi, szerencsi és sárospataki katolikus iskolák pedagógusaival és meglátogatta az egyik első osztályt, ahol énekkel köszöntötték a vendéget. 

A jubielumot még különlegesebbé teszi, hogy 2013. január 1-én megkezdődik a Bazilika rekonstrukciója. A nagyszabású munka a Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013, A sárospataki bazilika és a kassai Szent Erzsébet dóm felújítása című, HUSK/1101/1.3.1/pályázat keretében valósul meg. A két évig tartó munkálatok során teljes felújítást nyer több más mellett a Bazilika tetőzete, és a barokk orgona is. 


Szent Erzsébet élete

Szent Erzsébet Élete

Szent Erzsébet Út

Szent Erzsébet Út

Zarándoklat

Zarándoklat

-->