V. alkalommal Őszi Szent Erzsébet Napok Sárospatakon

November 14-én megkezdődött az V. Őszi Szent Erzsébet Napok programsorozat Sárospatakon. Kezdetén - immáron híven a hagyományokhoz - szentmise volt a Bazilikában. Az emlékmise idén Boldog Mária Merkert, a Szent Erzsébet Nővérek Kongregációjának társalapítója és első rendfőnöke tiszteletére volt.

A liturgiát a helyi plébános Kecsés Attila atya celebrálta. Beszédében megemlékezett a rendalapítóról, és a hallgatóság elé állította példaképként. Mária Merkert szívében égett az Isten utáni vágy, s a felebaráti szeretet. A 19. század elején az iparosod Szilézia Nysa városkájában is szembetűnővé vált  a nyomorgó munkások, bányászok nincstelensége, kiszolgáltatottsága. A szegények lázadása Európa szerte forradalmak kirobbanásához vezet. Az  európai történelemben ez a népek tavasza. Mária Merkert és  nővére valamint két másik fiatal nysai nő a lélek forradalmát élték szelíden és máig ható eredményességgel. 1842 szeptember 27-én megalapítják a Szent Ezsébet Nővérek kongregációját A szegények gondozását vállalták élethivatásként. Ezt hatalmas odaadással tették úgy, ahogyan azt tette Árpád-házi Szent Erzsébet is.

Korábban, 2008-ban a városba látogató nővérek hozták azt a Mária Merkert ereklyét mellyel a szentmise végén a plébános áldást osztott a jelenlévőknek. Szavaiban megemlítette, hogy ez volt  a kezdet, s "ennek" az ereklyének a nyomában Sárospatakon 2011 májusában letelepedtek Szent Erzsébet nővérei. 

Az első nap záró programjaként Kuklay Antal nyugalmazott kanonok atya Szent Erzsébet hite címmel tartott előadást az egybegyűlteknek a Szent Erzsébet Házban. Tóni atyától megszokottan egy precízen átgondolt, felépített gondolatmenetbe kapcsolódhatott be a közönség. Árpád-házi Szent Erzsébet életszakaszain, tettein keresztül vezetett végig, s tárta fel a misztikus személy sajátosságait, akinek a jelenlétében az egyén maga is képes a szentté válásra.

http://www.magyarkurir.hu/video/oszi-szent-erzsebet-napok-sarospatakon


Szent Erzsébet élete

Szent Erzsébet Élete

Szent Erzsébet Út

Szent Erzsébet Út

Zarándoklat

Zarándoklat

-->