A Szent Erzsébet Út állomásai

Bodrogolaszi

A települést 1244-ben említik először, amikor IV. Béla olasz vincelléreket telepített ide, de templomát már 1201-ben is említették.

1404-ben a Perényi család birtokai közé tartozott, de 1444-ben rajtuk kívül a Pálócziaknakj is volt itt birtokuk, majd 1504-ben Perényi Imre a maga birtokrészét a terebesi pálosoknak adományozta.

A középkorban mezőváros volt, különféle szabadalmakkal és vásártartási engedéllyel felruházva.

A török hódoltság idején elpusztult, 1567-ben a törököktől elpusztított helységként vették fel az adólajstromba, később azonban újra felépült. Előbb Nagy Balázst, 1581-ben Bárczy Pált, 1592-ben pedig Feőldy Pált iktatták be egyes részeibe, 1598-ban pedig a terebesi pálosok szerepetnek ismét birtokosaiként.

1606-ban Olaszit Bocskay István foglalta el, de 1610-ben a pálosok visszakapták, majd 1651-ben az újhelyi pálosok vették át a terebesi pálosok birtokait; közöttük Olaszit is, majd 1786 után a vallásalapé lett.

1739-ben pestisjárvány pusztított a községben, mely a falu 201 lakosának a halálát okozta.

A 19. században a Lónyay család birtoka lett; 1808-ban Lónyay Gábor, az 1900-as évek elején pedig gróf Lónyay Elemér és neje Stefánia főhercegnő volt a birtokosa, akinek itt szép kastélya volt, melyet Lónyai Elemér atyja: Lónyay Ödön, az 1860-as években építtetett. A kastélyt egykor díszes park vette körül. Miután a család kihalt, az egyház, pontosabban a Pannonhalmi apátság örökölte a kastélyt, és az azt övező területet. A 80-as években kollégiumként működött az épület, manapság kihasználatlan.

A település határában fekvő Csókfölde nevezetű dűlőhöz egy monda fűződik; mely szerint a területet Báthory Zsófia, a pataki nagyassszony, egy csókért adományozta az ujhelyi pálos-atyáknak. Szarkakút néven - egy gyógyvízű forrás is található volt itt, amelynek vizét köszvény ellen használták.

A 20. század elején elején Zemplén vármegye Tokaji járásához tartozott.

1910-ben 1175 lakosából 1166 magyar volt. Ebből 423 római katolikus, 273 görögkatolikus, 437 református volt.

Szolgáltatások/szolgáltató helyek Bodrogolaszi településen:

Árpád-kori római katolikus templom
Fő utca 1.
Tel.: 47/311 183
Szacskó Jánosné
(30) 359 7375
Chemin Neuf közösség
Kastély út 1.
+36 30 570 43 40, +36 20 828 9573
Csomor Ottóné
info@chemin-neuf.hu
Kápolna a Lónyai Kastélyban.Házaspárok útja a kastélyparkban. Szálláshely és étkezésre is van lehetőség.
Csoportos étkezés
+36 47 303 196
Előzetes bejelentkezés alapján, az óvoda konyháján.
Darnói apátság romjai
Bodrogolaszi és Komlóska közötti úton.
dr. Pados Ottokár OSB emléktábla
Fő u. 1.
Az Árpád-kori római katolikus templom toronybejáratánál, fekete gránitból.
Görögkatolikus templom
Fő u. 22.
47 303 001
Rojkovich István
47 303 001
Hegyalja egyik legrégibb görögkatolikus kőtemploma. Elődje fából 1670-ben épült. 1780-ban épült, késő barokk stílusban. Mai formáját 1802-ben nyerte el. Az ikonosztáza is ekkor készülhetett.
Községi Önkormányzat
Fő út 11.
+36 (47) 303 003
Ráski Gáborné
www.bodrogolaszi.hu
E-mail: bodrogolaszi@bodrogolaszi.hu
Lónyay-kastély
Kastély u. 1.
+36 (20) 828 9570
Csomor Ottóné
Kastély u. 1.
Lónyay Ödön építette 1861-ben. Ödön fia, Elemér volt az utolsó ura.

A kastély évtizedekig nevelőotthonként működöt, majd a rendszerváltás után visszakerült a bencések tulajdonába.

A főapátság 99 évre átadta a Chemin Neuf Közösségnek, akik lelkigyakorlatos központként működtetik.
Református templom
Szent Benedek u. 15.
18. századi késő barokk.
Római Katolikus Templom
Fő út 1.
+36 (47) 311 183
Szacskó Jánosné
Vasút u. 22.
email: plebania@pr.hu
+36 (47) 303 165, +36 (30) 359 7375
www.sarospatak.hu
Szarka-kút
Bodrogolaszi és Komlóska között.
Pihenő- és vízvevőhely.

Szent Erzsébet élete

Szent Erzsébet Élete

Szent Erzsébet Út

Szent Erzsébet Út

Zarándoklat

Zarándoklat

-->